Jakub Trančík: „Vplyv toho, že má človek okolo seba aktívnych ľudí, je nevyčísliteľný.“

Jakub Trančík

Jakub Trančík je absolventom Nexteria Leadership Academy, kde nadobudol poznatky o manažmente a začal sa orientovať na svet biznisu. Dnes je riaditeľom v Superscale, kde momentálne pracuje okolo 60 ľudí.

V článku sa dozvieš:

  • ako funguje herná analýza,
  • čo je kľúčové pre startupy,
  • prečo sa zúčastňovať mentoringových programov a čo ti môže dať vlastný mentor,
  • prečo je dobré začínať ako service company,
  • ako robiť B2B marketing.

Jakub, ako vznikla myšlienka vytvoriť Superscale?

Superscale sme začínali s mojím bratom. Je to jeho myšlienka, boli sme v Exponei (startup zaoberajúci sa dátovou analýzou v hernom biznise, pozn. autora), ktorá sa pôvodne volala Infinario a môj brat ju spoluzakladal.

Infinario je analytický nástroj a my sme zistili, že firmy majú problém používať analytické nástroje. Je veľká priepasť medzi tým „mať nástroj” a  „dostať z neho nejakú hodnotu”. Myšlienka Superscale je, že nepredávame nástroj, ale predávame firmám priamo hodnotu.

Začali sme ako analytici a povedali sme si, že budeme fungovať na viacerých platformách. Potom sme k tomu pridávali ďalšie kompetencie, ktoré sú potrebné na to, aby herné firmy mali z kooperácie čo najviac a aby sa stali úspešnejšie.

Napríklad sme zistili, že pre herné firmy nie je Exponea vždy tá najlepšia platforma a že na trhu často nie je žiadne dostatočné riešenie. Pre tieto firmy sme následne začali stavať analytické nástroje na mieru. 

Ďalej sme zistili, že človek síce môže byť super analytik, ale pokiaľ nemá napríklad designera, ktorý na základe dát vie spraviť dobré rozhodnutie, nemá to žiadnu hodnotu. Takže sme začali pridávať game designerov. 

Teraz Superscale pomáha vo všetkých fázach vývoja hier a dokáže firmám pomôcť stať sa úspešnejšími a dosiahnuť svoje ciele pri vývoji hier.

Návšteva firmy LEGO

Spomenul si viackrát slovo ako analytický. O aké analýzy konkrétne ide?

Z môjho pohľadu je tam viac úrovní analytiky, no vždy záleží od cieľa konkrétnej firmy. Základná úroveň analytiky je napríklad koľko ľudí hrá tvoju hru či koľko zarábaš. Ani to nebola úplná samozrejmosť, keď sme začínali.

Potom sú vyššie úrovne: to, kde je skutočná hodnota. Keď už na základe kompletnej analýzy vieš firme odporučiť, čo robiť so svojou hrou. Vieš zhodnotiť, či je projekt na dobrej ceste a aké rozhodnutia sa musia urobiť, aby bol projekt úspešný.

Pokiaľ už projekt je úspešný, čo pri väčších firmách býva, riešime, aké zmeny im prinesú najväčší rast tohto produktu. 

Analyzujú sa dáta o tom, ako ľudia hrajú. Potom aj dopodrobna to, aké veci v hre preferujú, akým spôsobom hru prechádzajú a na čo míňajú peniaze.

Keď si spomenul začiatok, vieš porovnať začiatok s tým ako to je teraz?

Momentálne má SuperScale 4,5 roka a máme okolo 60 ľudí v niekoľkých krajinách.  Od založenia sme samozrejme vyrástli osobnostne, ako lídri, aj ako profesionáli.  Na začiatku som bol len študent po niekoľkých stážach a part-timoch, pracujúci zo svojej izby.

Momentálne sú vo firme desiatky ľudí. Je obrovský rozdiel udržiavať tú kultúru, udržiavať firmu spokojnú a jednotnú so spoločným cieľom, pokiaľ je tých ľudí 60, než keď sú to len kamaráti. Kvalita našej práce je tiež omnoho vyššia, vďaka čomu spolupracujeme s firmami ako EA (Electronic Arts) alebo LEGO.

Čo predchádzalo uskutočneniu tejto myšlienky? Povieš nám viac o Tvojom vzdelaní?

Ja, môj brat a aj tretí kľúčový človek, Jakub – všetci sme študovali odbor Informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Myslím si, že to bol veľmi dobrý základ pre takýto typ práce.

Škola ma príliš nebavila a myslím si, že vyučovanie by sa dalo robiť oveľa lepšie a modernejšie. Nakoniec ma naučila prehrýzť sa cez veci, ktoré ma nebavili a boli pre mňa ťažké.  A to si myslím, že je kľúčové pre startupy – vytrvať.

Pre mňa osobne bola veľká škola aj Nexteria, kde som mal možnosť dostať sa do startupového sveta a vidieť, ako to funguje v korporáciách a vo väčších firmách – na stážach napríklad v Telekome.

Spomenul si Nexteriu. Čo ti táto organizácia dala? Zúčastnil by si sa znova?

Nexteria mi dala dve veci. Stretol som tam množstvo ľudí, ktorí boli mimoriadne aktívni a robili vlastné projekty. Ľudí, ktorí sa veľmi aktívne hľadali a zisťovali, čo chcú v živote robiť a ako to dosiahnuť. Myslím si, že vplyv toho, že má človek okolo seba toľko aktívnych ľudí, je nevyčísliteľný.

Ďalej doteraz čerpám z toho, že sme absolvovali veľa kurzov pre manažment. Samozrejme, od toho počuť niečo na kurze po implementáciu je dlhá cesta. No mať príležitosť vedieť, ktorým smerom rozmýšľať a zároveň si vyskúšať, ako to je v startupoch či väčších firmách, mi pomohlo reálnejšie sa pozerať na biznis a na vedenie firmy. 

Ak by som to zhrnul, tak ľudia, skúsenosti a kurzy manažmentu od veľkých firiem. Zúčastnil by som sa znova a taktiež by som Nexteriu odporučil svojim kamarátom.

Tím Superscale v roku 2018

Ako prebiehala realizácia Superscale? Ako si sa odrazil?

V úplných začiatkoch sme mali nejaké kontakty v hernom biznise z práce v Infinario, ktorá sa naň zameriavala. Bola vyrábaná ako analytická platforma pre hry. S druhou vlnou investmentu sa viac pretransformovala na e-commerce a na korporácie. 

Mali sme kontakty z herného biznisu, čiže sme oslovovali firmy, s ktorými sa môj brat už poznal. Napísali sme im, že zakladáme firmu a že by sme im vedeli pomôcť s hernou analytikou. Ukázalo sa, že je to pre nich zaujímavé. Rýchlo sme získali platiacich zákazníkov, tým pádom sme dokázali financovať samých seba. 

Na začiatku bol môj brat jediný full-time zamestnanec, ostatní sme boli ešte študenti. Platové nároky boli oveľa nižšie, než keby sme začínali firmu so senior developermi.

Všetky financie na začiatku boli priamo od klientov, nemali sme žiadnu investíciu. Na začiatku bol cieľ  nájsť platiacich klientov, ktorí budú schopní hradiť chod a rast firmy.

Takže ste začínali tak, že ste mali priamo klientov, ktorí platili za služby?

Áno. Prvá vec bola nájsť klientov, ktorí zaplatia za služby. To, že sme nepredávali produkt znamenalo, že sme na začiatku nemuseli investovať veľa peňazí.

Poskytovali sme tieto služby jednak nad Exponeou, taktiež nad službami tretích strán. Potom sa ukázalo, že nie sú dobré pre náš use case, čiže sme začali vyrábať aj produkt. No to, že sme začínali ako service company, nám veľmi pomohlo z pohľadu financií.

Ako fungoval marketing v rámci tohto projektu?

Superscale je čisto B2B, bavíme sa iba s firmami. Videli sme, že robiť poriadny B2B marketing je dosť náročné, čiže sme išli cestou priameho salesu a oslovovania firiem.

Robili sme len priamy marketing, internetový nie. Videli sme viaceré firmy, ktoré boli čisto B2B a dokázali spáliť veľa peňazí na marketing bez toho, aby to malo nejaký väčší efekt. One-on-one kontakt je pre nás efektívnejší.

Stalo sa, že niekto o nás počul dobré veci od svojich známych a oslovil nás, ale čo sa týka marketingu, je to priamy predaj.

Stále oslovujete firmy priamo?

Spolu s referenciami od existujúcich klientov je to náš hlavný sales kanál. Jedná sa aj o rastové ambície. O to, aby sme vedeli rásť tempom, ktoré očakávame. Náš cieľ je rásť aspoň o 100 % ročne, uvidíme, ako to bude tento rok. Musíme teda vyvíjať nejakú aktivitu. 

Zároveň sa firma mení v čase. Najprv sme robili analytický consulting, neskôr sme poskytovali platformovú analytiku. Teraz robíme aj game design a marketing pre hry, celý „ekosystém“.

Firmy, ktoré nás oslovujú, si môžu myslieť, že robíme aj niečo, čo už nemusí byť pravda. Preto dáva veľký zmysel určiť si, s akými firmami chceme teraz pracovať a oslovíme ich sami.

Spomenul si, že máte okolo 60 zamestnancov. Čo museli mať zamestnanci, ktorých ste pre Superscale hľadali?

Najdôležitejšie pre Superscale je kritické myslenie a vedieť pracovať s číslami. Čo si veľmi cením a čo nás diferencuje od väčších firiem je to, že máme väčšiu ponuku služieb a to, že je to celý ekosystém, kde všetci spolupracujeme v agilných tímoch zložených z rôznych profesií, kde sa každý rýchlo posúva vpred.

Veľmi si zakladáme na tom, že všetky rozhodnutia robíme na základe dát. Akékoľvek reporty či stratégie, ktoré predkladáme našim klientom, musia byť podložené dátami. Každý jeden zamestnanec  Superscale musí vedieť kriticky myslieť a obhájiť si svoje závery číslami a argumentami.

Tím Superscale v roku 2019

S akými najväčšími problémami ste v rámci Superscale bojovali?

Spočiatku bolo problematických období viacero a podľa mňa bolo veľmi dôležité, že náš CEO je veľmi dobrý v zachovaní optimizmu. Tu by som spomenul The Hard Thing about Hard Things od Bena Horowitza, kde najdôležitejšou vecou je hľadať cestu, aj keď je to možno ťažké.

Spomínal som, že na začiatku väčšinu firmy tvorili študenti . Po štúdiu chceli prejsť na full-time. Zároveň nám vtedy skončili dva väčšie kontrakty.

Bolo to obdobie, kedy sme nevedeli, čo budeme robiť a či chceme pokračovať. Dohodli sme sa, že skúsime, či sa nám to ešte podarí za dva či tri mesiace nejakým spôsobom otočiť alebo nie.  Podarilo sa.

Druhá, úplne iná sada problémov, prišla minulý rok. Najali sme business development ľudí, senior ľudia zo zahraničia, viacerí mali za sebou 15 aj viac rokov v hernom biznise. Ľudia z Číny, Fínska, Ameriky a Francúzska.

Mali sme veľmi optimistickú predstavu o tom, ako rýchlo dokážu začať predávať našu firmu. Chýbali nám však kvalitné sales materiály a sales procesy. Zistili sme, že je veľmi náročné preniesť vedomosť o tom, ako sa predáva produkt alebo firma, na iného človeka.

S tým súvisela ešte jedna vec. Narástli sme a nemali sme niečo ako finančné oddelenie. Tým pádom bolo čoraz náročnejšie vedieť, koľko aktívnych klientov máme, či nám zaplatili faktúry a aký je cashflow.

Spolu s dlhými rokovaniami a niekoľkomesačnými termínmi splatnosti pri kontraktoch s veľkými firmami to bola jednoznačne záťaž pre cashflow našej firmy.

Doteraz sme sa venovali SuperScale. Čo naučil biznis teba alebo ako si sa rozrástol osobnostne?

Určite je to pokora. Priznať si, že veľa vecí neviem. Že veci sa proste budú kaziť a často to bude aj moja chyba. Netreba byť ohľadom toho príliš emocionálny. Nakoniec, dôležité je prijať kritiku a prijať aj ťažké veci. Poučiť sa a ísť ďalej – bez ohľadu na to, čo sa vlastne stalo.

Čo alebo kto ťa motivoval?

Do veľkej miery sa motivujem sám. Veľmi mi pomohlo, že mám už niekoľko rokov  mentorku Beatu Hlavčákovú, s ktorou sa dodnes občas stretávam. Pohľad senior človeka, ktorý viedol veľké tímy a rôzne projekty mi vždy dokázal dať nadhľad, keď už som bol frustrovaný. Nadhľad brať to ľahšie, skôr sa poučiť a ísť ďalej.

Odporúčaš mať nejakého mentora?

Určite áno. Pokiaľ má človek možnosť mať mentora, ktorého to naozaj baví, ktorý ho chce dlhodobo rozvíjať – je to na nezaplatenie.

Ako Ťa môžu naši čitatelia kontaktovať?

Môžu mi napísať na môj email – jakub.trancik@gmail.com. Určite odpoviem na akékoľvek otázky.

Ak sa Ti článok páčil, zdieľaj a odporuč ho, prosím, tvojim kamarátom. Ďakujeme.

Otestuj svoj biznis nápad aj ty!

Ak si pripravený skúsiť to, pripravili sme pre teba:

Ak máš akékoľvek otázky, zastav sa za nami v Campus cowork alebo napíš mail na Viktor@zero2hero.sk

Podporovateľom OZ Zero2Hero je firma NAY. Checkni si ich aktuálne otvorené pozície.

Sleduj nás na Instagrame, Facebooku alebo LinkedIne, aby ti neušli žiadne Zero2Hero novinky!
Ak sa Ti článok páčil, zdieľaj a odporuč ho, prosím, tvojim kamarátom. Ďakujeme.

Otestuj svoj
biznis nápad!

Spolu s expertmi z Campus cowork, Zero Gravity Capital fund či zakladateľmi akcelerátora Perry Talents sme zostavili úvodný set domácich úloh, ktoré ti pomôžu pretaviť počiatočnú ideu do reálneho projektu.

Ak máš akékoľvek otázky, zastav sa za nami v Campus cowork alebo napíš mail na viktor@zero2hero.sk.

SME HRDÝM PARTNEROM
AKCELERAČNÉHO PROJEKTU
ROZBIEHÁTOR.

“Pomáhame ľuďom rozbehnúť užitočný projekt, ktorý ich uživí.”
zakladateľ Juraj Kováč

Podporili nás