Stredoškoláci podnikateľmi? Študentské firmy Scribo a DUONUM uspeli aj v zahraničí

študentské firmy Scribo a Duonum

Stredoškoláci podnikateľmi? Vzdelávacie programy neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko ponúknu stredoškolákom po celom Slovensku každoročne možnosť rozbehnúť vlastný podnikateľský nápad. Počas školského roka si vyskúšajú podnikanie so všetkým, čo k nemu patrí – od identifikovania diery na trhu a navrhnutia funkčného riešenia cez jeho uvedenie na trh a získavanie zákazníkov až po efektívne prerozdeľovanie financií a iných zdrojov.

Študentské tímy svoju celoročnú prácu prezentujú na celoslovenskom Veľtrhu podnikateľských projektov a snažia sa uspieť v rôznych súťažných kategóriách či získať príležitosti predstaviť sa na súťažiach a podujatiach v zahraničí.

Rozprávali sme sa s tímami dvoch študentských firiem, ktoré nielen, že uspeli na domácich súťažiach, ale pozornosť upútali aj na tých zahraničných. Predstavujeme ti študentské firmy Scribo a DUONUM. 

Firma Scribo sa venuje výrobe bezodpadových popisovačov na biele tabule a DUONUM ponúka jedinečné mydlové fľaše Ebottile.

V článku sa dozvieš:

  • aké to je podnikať ako stredoškolák,
  • ako nájsť dieru na trhu a vytvoriť efektívne riešenie,
  • ako napredovať a byť v podnikaní úspešný, aj keď sa občas cítiš demotivovaný,
  • čo obnáša reprezentácia Slovenska na medzinárodných podujatiach

a mnoho iného.

Oszkár, si prezidentom študentskej firmy Scribo, čomu sa so spolužiakmi venujete?

Ako firma Scribo sme vyvinuli bezodpadové popisovače na biele tabule. Analyzovali sme problém, že na svete sa ročne vyhodí 35 miliárd plastových fixiek, a to v prepočte znamená až 700 000 ton plastového odpadu. Preto sme vyvinuli Scribo popisovače, ktoré sú vyrobené z recyklovaného vosku. Nielenže vďaka tomu neprodukujú žiadny odpad, ale pretože nie sú založené na kvapalinovej báze, tak ani nevysychajú.

študentské firmy Scribo tím
Tím študentskej firmy Scribo: zľava Jakub Mičko, Gréta Sotáková, Oszkár Urbán, Miroslava Velgosová

Prečo ste sa ako študentská firma rozhodli venovať téme ekológie?

Náš produkt vznikol na základe osobnej skúsenosti s fixkami na biele tabule. Jedna naša spolužiačka má doma bielu tabulu a keď sa učila, fixka, ktorou písala jej vyschla a ona ju musela vyhodiť. Aj takáto v podstate bežná skúsenosť nás primäla zamyslieť sa, ako to je so spotrebou popisovačov na biele tabule vo svetovom merítku. 

Dostali sme sa k spomínaním číslam plastového odpadu a rozhodli sa vyvinúť produkt, ktorý ľuďom umožní písať na bielu tabuľu tak ako doteraz, ale na druhú stranu nebudú produkovať plastový odpad.

Stredoškoláci si študentskú firmu zakladajú v rámci predmetu aplikovaná ekonómia, na výuku ktorého školí učiteľov organizácia Junior Achievement Slovensko. Hoci predmet obsahuje teoretickú časť, veľký dôraz sa kladie na praktické zručnosti a riešenie reálnych problémov, s ktorými sa pri podnikaní študenti môžu stretnúť.

Výroba popisovačov

Oszkár, stretli ste sa počas vedenia študentskej firmy s nejakou výzvou, ktorú ste museli prekonať?

Asi najväčšou výzvou pre nás bolo zapracovať konštruktívnu kritiku od našich zákazníkov do produktu. Spätnú väzbu sme zbierali prostredníctvom formulárov spokojnosti, ktoré sme posielali po každej objednávke. Zapracovať spätnú väzbu a vytvoriť lepší produkt stálo veľa energie a času, ale som presvedčený, že to v konečnom dôsledku stálo za to.

Pre koho je váš produkt určený? 

Primárne sa zameriavame na školy a firmy. Súvisí to s tým, že tieto organizácie využívajú biele tabule na každodennej báze, školy pri výučbe a firmy počas rôznych stretnutí či školení. Vďaka tomuto zameraniu sme pomohli predísť vzniku viac ako 350 kíl plastového odpadu.

Zároveň však Scribo popisovače ponúkame aj pre jednotlivcov – či už pre rodiny s deťmi alebo študentov.

Scribo popisovače

Ako takéto organizácie oslovujete? Aký je váš hlavný predajný kanál?

Naša predajná stratégia sa časom menila. Na začiatku sme sa školy snažili oslovovať prostredníctvo skupín na Facebooku zameraných na učenie. Zároveň sme sa venovali marketingu na sociálnych sieťach. Neskôr sme ale prišli na to, že efektívnejšie je školám ponúkať ponuku na mieru, a tak ich oslovujeme priamo, najmä e-mailom.

Náš hlavný predajný kanál je naša webová stránka, ale pracujeme na rozšírení našich predajných kanálov. Aktuálne sú naše popisovače dostupné už vo viac ako dvadsiatich obchodoch či napríklad na Amazone pre celý európsky trh.

Tato vyzerá vosk využívaný na výrobu Scribo popisovačov – pochádza z tlačiarní

Junior Achievement Slovensko sa prostredníctvom svojich vzdelávacích predmetov, akým je aj aplikovaná ekonómia, snaží u stredoškolákov rozvíjať pozitívny vzťah k podnikaniu a ukazovať ho ako možnú kariérnu alternatívu.

Ako absolvovanie predmetu aplikovaná ekonómia a vedenie študentskej firmy Scribo ovplyvnilo tvoj vzťah k podnikaniu?

Myslím, že tento predmet je skvele nastavený v tom, že nám ukazuje, koľko toho aj ako študenti vieme dokázať. Určite nám všetkým vo firme táto skúsenosť zdvihla sebavedomie. Na začiatku sme mali len nápad, no ako sme postupne prechádzali celým vývojom produktu, dokázali sme spustiť predaj, potom vylepšiť produkt na základe spätnej väzby a mnoho ďalšieho.  

Už od začiatku sme celú firmu viedli v duchu, že neexistuje zlý nápad. A tak vždy, keď sme sa nevedeli odraziť alebo namotivovať, sme sa snažili prichádzať s novými nápadmi. Časom sa nám potvrdilo, že to je jeden z najlepších spôsobov ako napredovať a byť v podnikaní úspešný. Aplikovaná ekonómia bola výborná príležitosť si podnikanie vyskúšať a získať zručnosti, ako tímová práca či načúvanie zákazníkom, ktoré ešte určite využijem.

So svojím nápadom ste na Veľtrhu podnikateľských talentov 2021 získali 6 ocenení a neskôr ste vyhrali aj TOP finále a stali sa najlepšou študentskou firmou na Slovensku za rok 2021. Čoskoro vás čaká medzinárodné finále súťaže Company of the Year Competition 2021. Ako vyzerá vaša príprava?

Prípravy sú v plnom prúde. Nedávno sme odovzdali potrebné materiály, napríklad  výročnú správu či nový reklamný spot. Súčasne sa zúčastňujeme rozhovorov s rôznymi firmami alebo minuloročnými absolventmi programu a takto si simulujeme súťažné interview. Na druhej strane sa snažíme si aj trochu oddýchnuť a načerpať sily pred týmto dôležitým krokom. Bol to vyčerpávajúci rok.

Ekologicky zameraný produkt ponúka aj študentská firma DUONUM. Dominika, Michaela, ste viceprezidentky vo firme DUONUM. Môžete nám priblížiť v čom spočíva váš produkt?

Ako firma sme sa rozhodli vyrábať ekologické mydlové fľaše – najmä preto, aby sme šetrili životné prostredie. Inšpirovali sme sa podobným projektom zo zahraničia, no v našom riešením sme sa snažili vychytať všetky muchy.  Z nášho produktu máme rôzne druhy: vyrábame fľaše, do ktorých potom dávame náplne na šampóny alebo čistiace prostriedky. Možno si poviete, že je to podobné bežným produktom, no ide o to, že obyčajná fľaša vytvorí ďalší plastový odpad, zatiaľ čo tá naša sa po spotrebovaní náplne dá použiť ako mydlo.

študentské firmy DUONUM
Tím študentskej firmy DUONUM: zľava Michaela Mačuhová, Lívia Jakubíková, Andrea Klimantová, Gabriela Duchovičová, Dominika Červeňanská

Ako vyzerá skúsenosť zákazníka od kúpy Ebottile až po jej spotrebovanie ako mydlo?

Naše mydlové fľaše sú vyrábané ručne odlievaním z mydlovej zmesi. Balenie nášho produktu obsahuje mydlovú fľašu a náplň podľa výberu zákazníka, napríklad šampón, ktorá je ale zabalená osobitne.

Keď zákazník obdrží svoju objednávku, mydlovú fľašu nareže a naplní náplňou. Keď náplň spotrebuje, fľašu môže znova naplniť náplňou alebo začať používať ako mydlo. Hlavným cieľom mydlových fliaš je umožniť ľuďom, ktorých zaujíma téma ekológie, zmenšiť produkciu odpadu bez zbytočného obmedzenia ich návykov.

Akú marketingovú stratégiu ste na propagáciu svojho produktu zvolili? Ovplyvnila vaše marketingové aktivity pandémia?

Na to, aby sme sa dostali do povedomia a bližšie k zákazníkom aj v čase pandémie, používame sociálne siete, hlavne Instagram. Na sociálnych sieťach sa snažíme našim sledovateľom priblížiť naše produkyt, ale zároveň im ukázať aj to, ako fungujeme vo vnútri firmy.

Takisto s našimi zákazníkmi aktívne komunikujeme prostredníctvom nášho Facebooku a webovej stránky. Informácie o tom, či sú naše produkty dostupné, resp. kedy dostupné znova budú, sa vždy snažíme mať v popredí našej marketingovej komunikácie.

Mydlové fľaše poslúžia po spotrebovaní náplne ako mydlo, čím znížia množstvo plastového odpadu, ktorý po spotrebovaní náplne bežne produkujeme.

Študentská firma je aktivita, ktorej sa stredoškoláci nevenujú len počas rozvrhu v škole, ale aj počas svojho voľného času. Dlhodobá práca na rozbiehaní ich vlastného projektu im pomáha získať množstvo zručnosti, ktoré využijú nielen v ďalšom štúdiu na strednej, ale aj vysokej škole.

Aká je vaša motivácia systematicky pracovať na vašom podnikateľskom nápade? Čo vám to dáva?

Chceli sme si vyskúšať podnikanie, že či budeme vôbec schopné podnikať. (smiech)

Michaela: Povedala by som, že nám to zlepšilo komunikačné a prezentačné zručnosti, ale aj prácu v tíme, organizačné schopnosti či manažovanie času. Určite to bola výzva, ale zároveň skvelá skúsenosť, najmä zažiť veľtrh, hoci iba virtuálne.

Dominika: Mne firma pomohla v osobnom smerovaní. Už od základnej som chcela ísť marketingovým smerom a ako viceprezidentka pre marketing som si mohla zažiť, čo všetko to obnáša. Uvažujem, že sa marketingu budem venovať aj v budúcnosti.

Dievčatá z Ebottile nenechávajú nič na náhodu a vedia, že aj „obal predáva“.

Čo by ste odporučili mladším stredoškolákom, ktorí majú možnosť sa do študentskej firmy zapojiť?

Jednoznačne by sa zapojiť mali. Aj keď je to občas naozaj náročné, je to skvelá skúsenosť. Určite radíme aj aby sa nevzdávali, pretože len tak sa dajú dosiahnuť skutočné úspechy. V neposlednom rade sa nemusia báť toho, že by toho mali veľa. Aj keď sú role vo firme formálne rozdelené, tímy si navzájom pomáhajú a spolupracujú, keďže majú spoločný cieľ.

Spomeniete si na konkrétny moment, keď ste museli riešiť náročnú situáciu, ktorá vás posunula ďalej?

Raz sme posielali balík do Senca cez jednu distribučnú spoločnosť a, bohužiaľ, sa počas prepravy rozbil. Nechceli sme, aby sa to opakovalo, tak sme sa začali zamýšľať nad tým, ako môžeme dopravu lepšie ošetriť. Spravili sme hlbší prieskum dopravných spoločností a rozhodli sa pre inú, ktorá mala lepšie odporúčania.

Tiež sa nám napríklad stalo, že nám mydlo z balíkov pretieklo, čo bola chyba na našej strane. Vtedy sme sa zase viac pozreli na to, čo môžeme spraviť, aby naše fľaše držali tvar. Začali sme ich potierať sójovým voskom, ktorý sa používa aj v kozmetike a zabraňuje rozpoľovaniu mydla.  

Mydlová fľaša Ebottile od firmy DUONUM

Na Veľtrhu podnikateľský talentov ste získali 7 rôznych ocenení a dostali ste príležitosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom hackathone Gen-E Fights for Zero Pollution, ktorý bol súčasťou konferencie EU Green Week začiatkom júna 2021. Aká to bola skúsenosť?

Na hackathone sa zúčastnili naše kolegyne z tímu, Lívia, Andrea, Gabriela a Laura. Spolu s ďalšími deviatimi tímami z celej Európy súťažili v riešení výzvy zameranej na zníženie znečistenia vôd, morí a oceánov. 

Počas prvý dní sa náš tím zoznamoval s výzvou a zúčastnil sa na rôznych prezentáciách, napríklad od európskeho komisára pre životné prostredie. Tiež sme mali mentorku, ktorá nás v rámci výzvy usmerňovala. 

Náš inovatívny nápad sa skladal z dvoch častí – prevencia a odstránenie znečistenia. Ako prevenciu sme využili naše Ebottile flaše, ktoré nahrádzajú plastové fľaše. Na odstránenie znečistenia sme vymysleli mobilný zachytávač plastových fliaš, ktorý by sme vyrobili z použitých plechoviek. S naším nápadom sme sa umiestnili na 4. mieste.

Účasť na hackathone bola skvelou príležitosťou prispieť k európskym cieľom na dosiahnutie nulového znečistenia, ale aj zlepšiť si komunikáciu a prezentovanie v angličtine.

Zo strany redakcie Zero2Hero študentským firmám Scribo a DUONUM gratulujeme k dosiahnutým úspechom a prajeme, nech sa im darí s ich budúcimi plánmi. Napredovanie študentských firiem môžete ďalej sledovať na ich sociálnych sieťach či webových stránkach.

Scribo: Facebook, Instagram, webová stránka

DUONUM: Facebook, Instagram, webová stránka

Ak sa Ti článok páčil, zdieľaj a odporuč ho, prosím, tvojim kamarátom. Ďakujeme.

Otestuj svoj biznis nápad aj ty!

Ak si pripravený skúsiť to, pripravili sme pre teba:

Ak máš akékoľvek otázky, zastav sa za nami v Campus cowork alebo napíš mail na Viktor@zero2hero.sk

Podporovateľom OZ Zero2Hero je firma NAY. Checkni si ich aktuálne otvorené pozície.

Sleduj nás na Instagrame, Facebooku alebo LinkedIne, aby ti neušli žiadne Zero2Hero novinky!
Ak sa Ti článok páčil, zdieľaj a odporuč ho, prosím, tvojim kamarátom. Ďakujeme.

Otestuj svoj
biznis nápad!

Spolu s expertmi z Campus cowork, Zero Gravity Capital fund či zakladateľmi akcelerátora Perry Talents sme zostavili úvodný set domácich úloh, ktoré ti pomôžu pretaviť počiatočnú ideu do reálneho projektu.

Ak máš akékoľvek otázky, zastav sa za nami v Campus cowork alebo napíš mail na viktor@zero2hero.sk.

SME HRDÝM PARTNEROM
AKCELERAČNÉHO PROJEKTU
ROZBIEHÁTOR.

“Pomáhame ľuďom rozbehnúť užitočný projekt, ktorý ich uživí.”
zakladateľ Juraj Kováč

Podporili nás