Simona Veselá z Lifbee: „Dobrý biznis plán musí mať jasne definovaný problém a overené, či naozaj existuje.“

Má rada nové výzvy a zmysluplné projekty, ktoré nám otvárajú dvere k vyššej kvalite života, väčšej slobode a nezávislosti jednotlivca. 

Vždy ju bavilo viacero vecí, ale počas strednej školy sa jej začal formovať špeciálny vzťah ku genetike. Jej ďalšie kroky viedli na Katedru genetiky Univerzity Komenského. Tam začala postupne zisťovať, akú kľúčovú úlohu dokáže biológia zohrávať v rôznych odvetviach, zaujali ju vedecké aplikácie a aplikovaný výskum.

Postupne začala narážať na to, že aplikovanému výskumu sa na Slovensku venuje veľmi málo ľudí. Uvedomila si, že svet univerzít, R&D (Research and development) a firiem vo všeobecnosti nebol prepojený. Následne spoluzaložila Lifbee Academy – vzdelávací program s integrovaným inovačným inkubátorom zameraný na sociálne zodpovedné podnikanie a biotechnológie. Okrem toho absolvovala Leadership program Nexteria, z ktorého si odniesla omnoho viac ako len vedomosti. 

Predstavujeme ti Simonu Veselú (27). 

Čo sa v rozhovore dozvieš: 

  • prečo by mali mať aj neziskovky vopred pripravený biznis plán,
  • prečo je dôležité prepájať rôzne odvetvia,
  • aké vlastnosti by mal mať kvalitný podnikateľ,
  • ako docieliť, aby ťa slabé stránky nelimitovali,
  • čo ti okrem vedomostí ponúkne Leadership program Nexterie
  • ako vďaka štúdiu v Lifbee Academy môžeš urobiť svet krajším miestom pre svoje deti,

a mnoho ďalšieho.

Simona, spoluvytvorila si projekt Lifbee, v rámci ktorého vznikla aj Lifbee Academy. Poďme ale ešte na začiatok – kde si sa prvýkrát stretla so “skutočnou” vedou?

V druhom ročníku na vysokej škole som sa začala učiť prvé experimenty na Katedre genetiky u doktora Gregáňa, ktorý v tom čase práve prišiel z Viedne a mal úplne nový lábak. Tam som sa dostala prvýkrát do kontaktu so skutočnou vedou – skúmali sme proteínové komplexy zohrávajúce úlohu počas bunkového delenia. Začala som rozumieť tomu, čo robím a dokázala som lepšie uvažovať aj nad teoretickými poznatkami a veci prepájať.

Čo ti obdobie počas štúdia prinieslo a kam ťa posunulo?

Začala som postupne zisťovať, akú kľúčovú úlohu dokáže biológia zohrávať v rôznych odvetviach. Vedela som, že sa chcem venovať aplikáciám a aplikovanému výskumu. Vtedy som postupne začala narážať na to, že tu aplikovaný výskum takmer nikto nerobí. Celkovo svet univerzít, R&D (research and development, pozn. autora) a firiem nebol prepojený. 

Počas vysokej školy som sa prihlásila do Nexterie a začala som vnímať a viac uplatňovať etický aspekt pri mojich životných a kariérnych voľbách. Naučila som sa tiež, ako byť dobrým lídrom a uplatňovať manažérske zručnosti pri projektoch. 

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Katedre genetiky Univerzity Komenského som dostala pár ponúk na pokračovanie v doktorantskom štúdiu u nás a v Česku, no nevidela som v tom vtedy perspektívu. Skôr či neskôr som chcela rozvíjať projekty na Slovensku, no prostredie tu nebolo pripravené pre vedcov mimo základného výskumu. 

Spolu s kamarátmi sme začali organizovať vlastné stretnutia, prednášky a workshopy s vedcami a tiež s ľuďmi, ktorí by chceli vo vede podnikať alebo sa venovať aplikovanému výskumu. Začali sme si vytvárať vlastný priestor na postupnú realizáciu myšlienok. 

V Paralelnej Polis som sa stretla s Matejom Heldom, s ktorým sme neskôr založili prvú akadémiu zameranú na sociálne zodpovedné podnikanie a biotechnológie na Slovensku – Lifbee Academy. 

zdroj: archív Simony Veselej

Čo je Lifbee Academy

Lifbee Academy je vzdelávací program s integrovaným inovačným inkubátorom zameraný na sociálne zodpovedné podnikanie a biotechnológie. Lifbee Academy je srdcom celej platformy Lifbee. Študenti Lifbee Academy počas ôsmich intenzívnych mesiacov prechádzajú teoretickým prierezom blokov zameraných na podnikanie v biotechnológiách. 

Následne sa u nás vytvoria tímy, ktoré pracujú na hľadaní riešení pre aktuálne environmentálne výzvy alebo výzvy ľudského zdravia. Program staviame na interaktivite a získavaní praxe. 

Študenti u nás zažijú workshopy, prednášky a diskusie s odborníkmi z priemyslu, úspešnými podnikateľmi a zakladateľmi rôznych spoločností. Program je unikátny v tom, že aj človek bez predošlých podnikateľských zručností si vyskúša, aké je to byť podnikateľom na vlastnej koži. 

Celým inkubačným procesom sprevádzajú skúsení mentori a rôzni odborníci. Biotechnológie ponúkajú obrovskú príležitosť v nových udržateľných materiáloch, biodegradovateľných obaloch, alternatívnom stravovaní, personalizovanej medicíne a mnohom ďalšom. Čoskoro otvárame prihlasovanie do ďalšieho ročníka na www.lifbee.com a radi privítame vysokoškolákov a mladých profesionálov zo všetkých univerzít.

Môžeš našim čitateľom prosím ťa objasniť, aký je rozdiel medzi Lifbee a Lifbee Academy?

Lifbee tvorí podhubie koncentrujúce mladé talenty z rôznych profesijných oblastí, ktoré chcú podnikať v biotechnológiách. Spájame inovátorov, priemyselné spoločnosti, organizácie a univerzitných partnerov do zmysluplných prepojení vyvíjaním aktivít na podporu inovačného ekosystému. 

V zásade postupne vytvárame komplexnú sociálnu infraštruktúru, ktorá sa premieta do dostupnosti know-how, dôvery medzi kľúčovými partnermi, do tvorby nových konceptov, štandardov a pravidiel uľahčujúcich spoluprácu a vytvárajúcich príležitosti pre spoluprácu.

Lifbee Academy, ako vzdelávací program a inkubátor, vytvára prvý dôvod pre vznik zmysluplných spojení medzi inovátormi, univerzitami, odborníkmi a priemyselnými partnermi. Vznikajú v ňom zaujímavé biznis príležitosti. Na tejto spoločnej skúsenosti, vytvorenej dôvere a navnímanej hodnote môžeme ďalej stavať a rozvíjať konkrétne prvky toho, čo inovačné prostredie potrebuje. 

Tvojou primárnou motiváciou teda bolo spustiť projekt, ktorý ponúkne ambicióznym vysokoškolákom adekvátne prostredie na rýchly rast?

Vedela som, že ak chcem ostať žiť a pracovať na Slovensku, tak tu musí vzniknúť prostredie, ktoré ponúka možnosti rýchleho rastu aj pre ľudí, ktorí chcú tvoriť vedecké aplikácie a dostávať ich k ľuďom. 

Mňa moja práca veľmi baví a napĺňa. Ak by počas môjho vysokoškolského štúdia bola na Slovensku platforma ako Lifbee, tak by som zaručene z labáku neodišla. Možno by som dokonca išla na doktorandské štúdium do zahraničia, lebo by som vedela, že ma doma čakajú príležitosti. Mám osobnú motiváciu tvoriť túto platformu. Viem sa vžiť do role nášho “zákazníka”. 🙂 

Simona, spomínala si aj Nexteriu, ktorá je spoločným menovateľom mnohých našich respondentov: v čom bol pre teba program NLA najväčším prínosom?

V Nexterii som stretla inšpiratívnych ľudí, ktorí sú príkladom toho, ako byť dobrým lídrom. Jedna z osôb, ku ktorej vzhliadam, je CEO Nexterie Tomáš Hasala, ktorý ma úprimnú snahu pomáhať ľuďom vo svojom okolí a ide príkladom pre všetkých študentov NLA. V rámci troch  rokov si človek prejde zaujímavými kurzami zameranými na sebarozvoj a manažment. 

Ide o veľmi kvalitný obsah a ak človek naozaj chce, vie si z toho zobrať veľmi veľa. NLA je predovšetkým o vzťahoch, s niektorými ľuďmi sa stretávam doteraz a dokonca spolupracujeme na zmysluplných iniciatívach. Nexteriu určite odporúčam tým, ktorí chcú rozvíjať svoje líderské zručnosti a byť obklopení proaktívnymi mladými ľuďmi. 

Tvoj projekt má ozaj veľký zmysel. Ako by si ale charakterizovala jeho najväčšiu výsadu?

Ako tím sme obetovali tomuto projektu pomerne veľa. Ja som dala výpoveď v práci a išla som na niekoľko mesiacov s veľkým rizikom rozbiehať Lifbee. Lifbee je unikátna v tom, že prepája rôzne svety na veľa úrovniach, pretože základom Lifbee Academy je interdisciplinarita. V programe máme biológov, chemikov, medikov, marketérov, podnikateľov, dizajnérov, ITčkárov a mohla by som ešte pokračovať. 

Lifbee im dáva zjednocujúci jazyk pre vzájomné porozumenie a spoločnú prácu na ambicióznych projektoch, ktoré stoja na biologickom riešení. Mimo účastníkov vytvárame klastre pre ľudí z organizácií, univerzít, z priemyselných spoločností, konzultačiek a farma firiem do zmysluplných spoluprác, ktoré môžu posilniť projekty v inovačnom ekosystéme a vytvoriť hodnotu na oboch stranách. 

V lete sme napríklad zorganizovali dvojtýždňovú challenge, kde účastníci Lifbee spolu s priemyselným partnerom Dedoles robili prieskum trhu alternatívnych materiálov pre textilný priemysel. Výstupy sú open source a môžu ich využívať inovatívne subjekty v textilnom priemysle. Po zverejnení prvých prác sa nám ozvalo pár stakeholderov s návrhom na užšiu spoluprácu. To je pre nás impulz, že to, čo robíme, má zmysel. 

Ako teda tvoj hlavný tím vyzerá?

Momentálne sme štvorčlenný tím s tým, že traja sme nasadení na full-time. Projekt dynamicky rastie a my rozvíjame nové spolupráce. V blízkej dobe budeme hľadať človeka, ktorý podchytí marketing a komunikáciu s partnermi. 

Všetko ale treba budovať postupne a nepredbiehať cashflow, ktorý ešte nemáme. Momentálne tiež intenzívne hľadáme priemyselných partnerov, ktorým bude dávať zmysel vstúpiť do platformy a finančne podporiť rozbiehajúce sa projekty.

Riadila si sa v začiatkoch vopred nachystaným biznis plánom alebo boli tvoje kroky skôr intuitívne?

Na začiatku som mala víziu a rozmýšľala som, ktoré kroky ma udržia na ceste k nej. Mali sme postupný plán ako sa dopracovať k niečomu ako Lifbee. Testovali sme veci v malom a stretávali sa s našou cieľovkou. Spoznávali sme aktívnych ľudí v oblasti Life Sciences žijúcich na Slovensku a v zahraničí. 

Chceli sme zorganizovať najprv letnú školu a postupne vybudovať komplexnejší program. Pandémia nám trochu zakcelerovala plány a tak sme zopár krokov preskočili a rovno vytvorili Lifbee Academy – a vyšlo to! 

Lifbee Academy je neziskový projekt, ale aj neziskovka musí mať biznis plán. Toto si málo ľudí uvedomuje. Rozdiel teda medzi NGO a podnikaním je len veľmi malý. Povedala by som, že robiť NGO je frustrujúcejšie a musíš mať fakt pevné nervy a presvedčenie. Pretože to, do čoho investujete, nie je zhodnotenie firmy. Investujete do vplyvu a tejto spoločnosti. 

Dobrý biznis plán musí mať jasne definovaný problém a overené, že tento problém u potenciálneho zákazníka existuje. Musí mať dobrý tím, ktorý si je vedomý svojej hodnoty a, samozrejme, nemal by byť ľahko napodobiteľný. 

Potom je tiež dôležitý cashflow – či nás projekt dokáže zaplatiť a aký má potenciál rásť. Je to extrémne dôležité aj pri neziskových projektoch, pretože ich udržateľnosť stojí hlavne na ľuďoch, ktorí tiež musia platiť svoje účty. 

Väčšina neziskových projektov funguje na grantoch. Keď im skončí financovanie, zistia, že nemajú zákazníka a problém, ktorý riešili, bol len v ich hlave. Tieto iniciatívy potom nevedia pokračovať. Sú to potom preplytvané zdroje. My to robíme inak. Zameriavame sa na súkromné formy podpory. 

zdroj: archív Simony Veselej

Čo robíš počas tvojho bežného dňa? 

Takmer každý môj deň vyzerá inak. Mám veľmi dynamickú prácu a všetci spolu s projektom rýchlo rastieme. V rôznych fázach roka riešim iné veci. Minulý rok sme začínali prípravou na prvé finálne podujatie prezentácie projektov v Lifbee, neskôr sme pripravovali prvý slovenský biohackathon, paralelne nám bežal nábor študentov do Lifbee Academy a už v júni sme spúšťali druhý ročník, ktorý má tiež veľmi diverzné fázy. 

Opíšem teda “bežný deň”, keď som pracovne menej vyťažená. Začínam deň jógou alebo dobrými raňajkami s veľkým množstvom ovocia. Potom idem do kancelárie alebo pracujem z domu. Po práci si stihnem dať večeru a večer ma čakajú aktivity v rámci akadémie, idem na prechádzku, niečo si prečítam alebo zahrám hru. 

Každý z nás robíme chyby, z ktorých sa niektorí nepoučia, ale niektorí áno. Je to tak aj v tvojom prípade? 

Začať bolo ľahšie ako zostať a pokračovať. Chyby robím každý deň a sú prirodzenou súčasťou, ktorá posúva mňa aj projekt dopredu. Vždy niečo stratíme a niečo získame zase späť. Ak je to v rovnováhe, tak je všetko v poriadku. 

A čo pomoc zvonka? Išla si do toho viac-menej sama, alebo si mala niekoho, kto ťa viedol  a pomáhal ti?

Jasné a stále stoja pri mne skúsenejší ľudia. Je dobré sa nimi obklopovať a zároveň si udržať nadhľad. Spoluzakladateľ Lifbee – Maťo, bol skúsenejší v biznise a vo vzdelávaní. Mal za sebou 8-ročné skúsenosti v súkromnom vzdelávaní a exit vlastnej firmy. 

Ďalej to bola Liliana Berezkinová, ktorá už ako 20-ročná viedla českú farma firmu. Dávali sme jej feedbackovať celý dizajn Lifbee a dodnes je mojím veľkým vzorom. 

Ďalej nám pomáhalo veľa odborníkov z priemyslu, ktorí videli potenciál tam, kde ho ostatní zatiaľ nevideli. Neskôr do Lifbee vstúpili ako lektori alebo nám poskytli prvé financie. 

Patria medzi nich napríklad Martina Lutterová – odborníčka s viac ako 16-ročnými skúsenosťami vo vývoji liečiv, podnikateľ Peter Dendis, marketingová riaditeľka ENVI-PAK Katka Krétter, investičná skupina Crowdberry a ďalší.

Môže podľa teba podnikať ktokoľvek, kto má takéto ambície?

Podnikať môže každý, ak sa pod tým myslí založenie živnosti. Avšak ak chce niekto priniesť hodnotu, robiť veci poriadne a mať úspešný projekt – tam to chce trochu viac. Úspešný podnikateľ je človek, ktorý je pripravený ísť s kožou na trh, ochotný riskovať svoje zdroje a čas.  

Mal by byť tiež ochotný pravidelne prekračovať svoju komfortnú zónu, aktívne hľadať riešenia na prekážky, ktoré prichádzajú, ostať v kontakte so svojím zákazníkom, reagovať na spätnú väzbu atď. 

Určite ako každý z nás, aj ty máš svoje slabé stránky. Pracovala si s nimi nejakým spôsobom, aby si ich neskôr otočila vo svoj prospech?

Mám veľa slabých stránok. Rozhodla som sa rozvíjať tie dobré a nebojovať proti tomu, čo ma nebaví alebo v čom nie som dobrá. Ak niečo potrebujem vedieť, tak sa to naučím do takej miery, kedy je to ešte prínosné a nejdem príliš proti sebe. 

Napríklad som si vyčítala, že môj vzťah k sebarozvojovej literatúre často predčí dobrá fantasy kniha. Večer vždy vyhrá fantasy kniha. Naposledy som dostala dobrý argument, že aj rozprávky sú sebarozvojovky, lebo v nich nájdeme mravné ponaučenie a hodnoty (smiech). 

Aký odkaz by si rada zanechala našim mladým ambicióznym čitateľom, ktorí sú ešte len v začiatkoch svojej cesty?

Nerada rozdávam generické rady, pretože neviem z čoho konkrétny strach vychádza a či je opodstatnený, alebo nie. Odporúčam mladým ľuďom, aby sa nebáli spoznať samých seba, robiť chyby a pýtať si spätnú väzbu. Buďte na seba prísni, ale nie veľmi, aby vám to nezobralo chuť robiť veci, ktoré vás bavia. 🙂

zdroj: archív Simony Veselej

Kde ťa môžu v prípade záujmu naši čitatelia kontaktovať?

Môžu ma kontaktovať cez e-mail simona@lifbee.com alebo cez LinkedIN. A určite sa prihláste do odberu noviniek na www.lifbee.com, ktoré pripravuje naša skvelá kolegynka Naty. 

Otestuj svoj biznis nápad aj ty!

Spolu s expertmi z Campus cowork, Zero Gravity Capital fond či zakladateľmi Perry Talents akcelerátora sme zostavili úvodný set domácich úloh respektíve zadaní, ktoré ti pomôžu pretaviť počiatočnú ideu do reálneho projektu.

Ak si pripravený skúsiť to, pripravili sme pre teba

Ak máš akékoľvek otázky, zastav sa za nami v Campus cowork alebo napíš mail na Viktor@zero2hero.sk

Ak sa Ti článok páčil, zdieľaj a odporuč ho, prosím, tvojim kamarátom. Ďakujeme.

Otestuj svoj biznis nápad aj ty!

Ak si pripravený skúsiť to, pripravili sme pre teba:

Ak máš akékoľvek otázky, zastav sa za nami v Campus cowork alebo napíš mail na Viktor@zero2hero.sk

Podporovateľom OZ Zero2Hero je firma NAY. Checkni si ich aktuálne otvorené pozície.

Sleduj nás na Instagrame, Facebooku alebo LinkedIne, aby ti neušli žiadne Zero2Hero novinky!
Ak sa Ti článok páčil, zdieľaj a odporuč ho, prosím, tvojim kamarátom. Ďakujeme.

Otestuj svoj
biznis nápad!

Spolu s expertmi z Campus cowork, Zero Gravity Capital fund či zakladateľmi akcelerátora Perry Talents sme zostavili úvodný set domácich úloh, ktoré ti pomôžu pretaviť počiatočnú ideu do reálneho projektu.

Ak máš akékoľvek otázky, zastav sa za nami v Campus cowork alebo napíš mail na viktor@zero2hero.sk.

SME HRDÝM PARTNEROM
AKCELERAČNÉHO PROJEKTU
ROZBIEHÁTOR.

“Pomáhame ľuďom rozbehnúť užitočný projekt, ktorý ich uživí.”
zakladateľ Juraj Kováč

Podporili nás